ArGe Tschechoslowakei - Poštovní sazby

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Poštovní sazby

V posledním času dostáváme stále více dotazů týkajících se poštovních sazeb našich sběratelských území, většinou od nečlenů. Mnozí z nich se ptají po nejaké publikaci. Poptávka poukazuje na mezeru, kvůli níž jsme dosud nuceni dát zápornou odpověď. Sice již existuje celá řada publikací obsahujících někdy podrobné údaje k tematu, přece se vždy jedná o dílčí obory. Jako příklady bez nároku na úplnost uvádíme:

Kromě roztroušení informací je ze jmenovaných publikací jasné, že pro zahraniční sběratele často existuje i jazyková bariéra. Proto sme se rozhodli založit badatelskou skupinu Poštovní sazby, jež

Příkladem může být Příručka poštovních sazeb Německa od Michela. Protože se částečně jedná o „rostoucí“ území, chceme se v dalším kroku zamyslet i nad doplnitelnou elektronickou podobou. Zveme všechny sběratele zabývájící se poštovními sazbami, badající k tematu anebo vlastnící zdroje o něm, aby svými vědomosťmi a poznatky k tomu dílu přispívali. Máte-li zájem o spolupráci, prosíme obraťte se (klidně i česky resp. slovensky) na koordinátora skupiny Stefan Tischner.