ArGe Tschechoslowakei - Partneři

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Partnerské organizace

V Nĕmecku se následující pracovní skupiny zabývají nám blízkými sbĕratelskými zemĕmi:

ArGe Tschechoslowakei spolupracuje s následujícími zahraničními partneři zabývajícími se také československou filatelii:

Česká republika Společnost sberatelů č eskoslovenských poštovních známek (SSČSZ) Svazu českých filatelistů
Českomoravská společnost pro poštovní historii
Slovenská republika Zväz slovenských filatelistov (ZSF)
Dánsko Tjekkoslovakiet Samlerne Danmark
Velká Britanie Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain
Maďarsko MABÉOSZ Cseh és Szlovák Szekciója
Nizozemí Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie
USA The Society for Czechoslovak Philately (SCP)