ArGe Tschechoslowakei

Vítáme Vás při společenství sběratelů československých známek v německy mluvících zemích (a mimo ně)

Aršík výroční setkání Eisenach
Příležitostní obálka Salon 2018
Logo PRAGA 2018
Příležitostní razítko Salon 2018

Blížící se 100. výročí vzniku Československa ovlivňuje také dění ve filatelii. V září se bude konat světová výstava PRAGA 2018, v říjnu filatelistický salon v Sindelfingenu. Bližší informace najdete v aktuálních informacích.