ArGe Tschechoslowakei - Aktuální informace

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Aktuálne informácie

September/září 2021Vyšlo číslo 209 klubového časopisu. Pre členov je predplatné zahrnuté v členskom príspevku. Iných záujemcov prosíme, aby sa obrátili na zodpovedného pre literatúru. (podmienky odoberania, obsah)
Ešte k dispozícii sú rôzne personalizované hárčeky Českej pošty vydané pri príležitosti výročných stretnutí. Objednávky vybaví predseda Hartmut Liebermann.