ArGe Tschechoslowakei - Aktuelles

Aktuálne informácie

24.-26.10.2019 Medzinárodný filatelistický veľtrh v Sindelfingene. Aj v tomto roku bude ArGe mať informačný stánok, na ktorom môžete získať rôzne personalizované hárčeky a odbornú literatúru.
September/září 2019Vyšlo číslo 201 klubového časopisu. Pre členov je predplatné zahrnuté v členskom príspevku. Iných záujemcov prosíme, aby sa obrátili na zodpovedného pre literatúru. (podmienky odoberania, obsah)
Máj/květen 2018 Členovia ArGe Wilfried Osthues, Ctibor Sobotka a Ladislav Kokta zostavili nový špecializovaný katalóg celín Českej Republiky. Obsahuje vydania rokov 1993 až 2017, je viazaný, plnofarebný a vo formáte A4. Pozostáva z dvoch dielov:
  • 1. diel: Poštové lístky vrátane prítlačí Postfila (4 zväzky, spolu vyše 1200 strán)
  • 2. diel: Ostatné celiny: služobné obálky, aerogramy, celinové pohľadnice a iné (cca 350 strán)
Okrem celín katalóg ukazuje aj príležitostné pečiatky spojené s vydaním celín (pokiaľ existujú) a uvádza výrobné a deskové chyby. Po prvý raz sa katalogizujú blahoprajné a pozývacie lístky používané so služobnými obálkami.
1. diel stojí 195 eur, 2. diel 49 eur. Oba diely spolu stoja 229 eur. Pre členov ArGe platí zľavnená cena 175, 43 resp. 218 evrov. Ceny sú bez poštovného. Objednávky vybaví zodpovedný pre literatúru.