ArGe Tschechoslowakei - Aktuální informace

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Aktuálne informácie

14.-17.10.2021 Výročné stretnutie sa bude konať v Bad Kissingene v zmenenom termíne.
10.-11.09.2021 Na medzinárodnom filatelistickom veľtrhu Sběratel v Prahe bude ArGe mať informačný stánok. Tam budete mať možnosť zakúpiť naše personalizované hárčeky, okrem toho aj katalógy celín a inú literatúru.
Jún/červen 2021Vyšlo číslo 208 klubového časopisu. Pre členov je predplatné zahrnuté v členskom príspevku. Iných záujemcov prosíme, aby sa obrátili na zodpovedného pre literatúru. (podmienky odoberania, obsah)
Ešte k dispozícii sú rôzne personalizované hárčeky Českej pošty vydané pri príležitosti výročných stretnutí. Objednávky vybaví predseda Hartmut Liebermann.