ArGe Tschechoslowakei - Philatelistisches Material

Filatelistický materiál

Při různých přiležitostech ArGe vydává v spolupraci s Poštou filatelistický materiál. Především personalizované aršíky České Pošty mezitím zaznamují zajímavou historii.