ArGe Tschechoslowakei - Zajímavá celistvost

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Zajímavá celistvost

Následující celistvostí začíná naše nová rubrika: přední strana

Jedná se o tiskovinu Zemské pojišťovny v Brně, frankovanou 0,50 K strojovým razítkem z 27.10.38, která šla do Trutnova. Na razítku najdeme také reklamu za rekreační ústav pojišťovny v Tatranské Lomnici. Vzhledem k tomu, že pohlednice byla po mnichovském diktátu odeslána ze "zbytku Československa" do Sudet, které jsou nyní součástí Německé říše, je opatřena českým cenzurním razítkem. Příjemcem karty měl být český policista Václav Waldhans ze státní policie v Trutnově. Nemohla však být doručena, protože - viz rukopisná poznámka (německého) poštovního úředníka - mezitím "všichni čsl. policisté odešli". Tiskovina byla proto odeslána "zpět do Brna 1" a opatřena úředním razítkem "Německé pošty Trautenau/Sudetenland" s německým státním znakem a hákovým křížem.

Protože se také jedná o časový dokument, ukážeme na závěr i zadní stranu: zadní strana