ArGe Tschechoslowakei - Partners

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Society of Collectors of Czechoslovak Stamps

Partner Organizations

In Germany the following organizations cover neighbouring collecting fields:

Moreover, the ArGe Tschechoslowakei cooperates with partners abroad, who are also devoted to Czechoslovak philately:

Czech Republic Společnost sberatelů č eskoslovenských poštovních známek (SSČSZ) Svazu českých filatelistů
Českomoravská společnost pro poštovní historii
Slovakia Zväz slovenských filatelistov (ZSF)
Denmark Tjekkoslovakiet Samlerne Danmark
Great Britain Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain
The Netherlands Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie
Hungary MABÉOSZ Cseh és Szlovák Szekciója
USA The Society for Czechoslovak Philately (SCP)