ArGe Tschechoslowakei

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

přední strana

Jedná se o hotově vyplacený dopis odeslaný 14.7.1945 ze správy mlýna v Brodcích u Kadaně zásobovacímu oddělení okresní správy v Kadani. Příslušným poštovním úřadem pro Brodce byla Radnice u Kadaně, jak vyplývá i z údajů o odesílateli. Označení "Nár. spr. (= Národní správa) před názvem naznačuje, že mlýn původně (až do konce války) patřil Němci a poté byl zkonfiskován.

Filatelisticky zajímavé na této obálce je upravené dvoukruhové razítko z předválečného Československa, 1. typ podle Votočka, na kterém překvapivě nebyl odstraněn název německé pošty, jak bylo v roce 1945 zvykem, ale český název a označení "Č.S.P." v horním kruhovém segmentu. Důvod: změna byla provedena již v roce 1938 po připojení Sudet k Německé říši. Takto upravené razítko se používalo několik týdnů v roce 1938, dokud nebylo k dispozici nové jednojazyčné německé razítko říšské pošty. Po skončení války v roce 1945 bylo toto razítko zřejmě znovu nalezeno pracovníky české pošty a při absenci českojazyčného razítka bylo kvůli nastavitelnému datu nějakou dobu opět používáno. Německé jméno bylo jednoduše přeškrtnuto inkoustovým perem. Místo toho bylo přidáno provizorní řádkové razítko s českým názvem ("pošt. úřad. Radnice / u Kadaně"). Toto razítko bylo zřejmě vytvořeno z německých zásob písmen, které neobsahovaly česká diakritická znaménka. Ty byly proto doplněny ručně. Obě známky se používaly nejméně do poloviny srpna 1945, poté byly nahrazeny dvoukruhovými ručními gumovými razítky s pevným letopočtem "1945" a později "1946" vydávanými ústřední poštovní správou v Praze. Nové definitivní známky československé poštovní správy s nastavitelným datem byly vydány pro poštu Radnice až 21.10.1946.

Poznámka: Dnes byste obec Radnice na mapě hledali marně. Nacházela se na území dnešního vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách. Po jeho zřízení byli obyvatelé obce k 15. květnu 1954 vysídleni (zdroj: wikipedie). Brodce, které leží hned vedle vojenského výcvikového prostoru a stále existují, jsou nyní součástí Kadaně, ale jsou z velké části vylidněné (viz wikipedie).

Máte nějaké připomínky nebo dotazy? Pak neváhejte a napište (česky/slovensky) správci webu.

 

Pokud není uvedeno jinak, všechny představené celistvosti byly v době zveřejnění v držení člena ArGe.