ArGe Tschechoslowakei - Aukce

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Interná aukcia

Aukcia nie je otvorená pre verejnosť. Oprávnení k účasti sú všetci tuzemskí a zahraniční členovia ArGe Tschechoslowakei, okrem toho aj členovia ArGe Böhmen und Mähren a našich zahraničných partnerských organizácií (SSČSZ, Českomoravská společnost pro poštovní historii, CPS GB, Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filatelie, MABÉOSZ Szlovák-cseh szekciója, SCP US, Tjekkoslovakiet Samlerne Danmark).

Aukčné podmienky sú k dispozícii iba v nemčine. Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Aukčné podmienky v nemčine

vyhľadávanie v katalógu a zobrazovania

Na Vaše otázky (v nemčine alebo angličtine) zodpovedá aukcionátor.