ArGe Tschechoslowakei - Badatelské skupiny

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Badatelské skupiny

Badatelské skupiny se vĕnují určitým dílčím úsekům československé filatelie.