ArGe Tschechoslowakei - Doporučení

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Doporučení

Žádný sbĕratel se natrvalo neobejde bez literatury, jež jej informuje o jeho oboru. Bez nároku na úplnost uvázíme následovnĕ příručky, katalogy, časopisy a.j. obsahující užitečné informace pro sbĕratele Československa.

I ArGe sama vydává odbornou literaturu a pomáhá sehnat jiné publikace.

Jednotlivé svazky Monografie československých známek jsou označené zkratkou MČZ a číslem.

Území pozdĕjsího Československa za c.k. monarchie do roku 1918

První československá republika 1918 - 1939

Slovenský stát 1939 - 1945

Zakarpatská Ukrajina

Maďarskem obsazená území Slovenska 1939 - 1945

Druhá československá republika 1945 - 1992

Česká republika od roku 1993

Slovenská republika od roku 1993

Periodika

Další informace najdete v katalozích Michel Europa a POFIS.