ArGe Tschechoslowakei

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

přední strana

Zobrazená obálka s datem 30.1.1992 je obyčejný doporučený dopis. Poštovné za dopis činilo 1 Kčs, doporučený příplatek 3 Kčs. Větší formát obálky (B5) ukazuje, že v té době byl formát zásilky až druhořadý.

Pozoruhodná je R-nálepka "Jaslovské Bohunice - Atómová elektráreň", naznačující, že dopis byl odeslán na poště jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Pohled na razítko toto zjištění potvrzuje: 919 31 J. BOHUNICE AT. ELEKTRÁREŇ. Ze seznamu poštovních směrovacích čísel Československa (k roku 1985) také vyplývá, že pošta elektrárny měla své valstní PSČ. PSČ obce Jaslovské Bohunice bylo 919 30.

Existují srovnatelné R-nálepky a razítka z jiných (jaderných) elektráren? Přinejmenším v případě jaderných elektráren nejsou autorovi známy žádné. Druhá slovenská jaderná elektrárna, Mochovce, byla v polovině 80. let ještě ve výstavbě a v seznamu PSČ není uvedeno samostatné PSČ ani pro elektrárnu, ani pro obec. Totéž platí pro elektrárnu Temelín v jižních Čechách, která se po pádu komunismu na čas dostala na titulní stránky mezinárodních médií. Obec Temelín však má své vlastní poštovní směrovací číslo. Méně známý závod v Dukovanech na jižní Moravě také nemá vlastní PSČ. Pokud je autorovi známo, situace srovnatelná s Jaslovskými Bohunicemi existovala pouze v případě tepelné elektrárny Počerady v severních Čechách s R-nálepkou a denním razítkem "Počerady - elektrárna".

Pozorovatel, který se zajímá o sociální filatelii, může nakonec učinit následující zjištění: Na jedné straně poněkud rozmazané razítko odesílatele obsahuje zkratku "a.s.". (= akciová společnost). Před sametovou revolucí by tady asi figurovalo "n.p.". (= národní podnik). Na druhou stranu adresa příjemce v odbytovém oddělení společnosti RUBENA je "p. Slováková", zatímco dříve zkratka "s.". (soudruh/soudružka) bylo zvykem. Mimochodem, společnost, která je příjemcem zásilky, existuje dodnes a vyrábí především strojní a automobilové díly z pryže (např. klínové řemeny, hadice), ale také hokejové puky.

Máte nějaké připomínky nebo dotazy? Pak neváhejte a napište (česky/slovensky) správci webu.

 

Pokud není uvedeno jinak, všechny představené celistvosti byly v době zveřejnění v držení člena ArGe.