ArGe Tschechoslowakei

ArGe Tschechoslowakei e.V.
Společnost sběratelů československých známek

Pod vlivem zmocněnce londýnské exilové vlády Františka Němce byly v Mukačevu od 1. do 4. prosince 1944 přetiskovány maďarské poštovní známky, poštovní celiny a formuláře s nápisem "ČSR". V Mukačevu se také zformovala určitá opozice proti vznikajícímu novému ústavnímu řešení - odstoupení Sovětskému svazu.

Celiny se používaly až do 15. ledna 1945. Byly razítkovány upraveným jednojazyčným razítkem doplněným datovým přítiskem. Kromě toho se objevuje také velkoformátové jednořádkové gumové razítko a zpravidla i cenzurní razítko.

Z maďarské série obrazových pohlednic z roku 1933 se známkou "Turul bez pozadí" s nominální hodnotou 16 fillerů (zahraniční nominál) - celkem se jednalo o 16 postupně číslovaných pohlednic - na poště byly na skladě dvě obrázkové pohlednice: Obrázek číslo "C-10 Lillafüred" a "C-11 opatství Tihany ". Existuje "návrh" obou pohlednic pro pozdější přetisk. Místo pozdějšího ručního přetisku razítka bylo "ČSR" vloženo velkými písmeny psacího stroje. Příklad:

Beleg 1

Znehodnocena byla služebním razítkem pošty bez uvedení místa a rukopisem "MUKAČEVO 1/12.44" modrým inkoustem. Dodatečná frankatura 8 fillerů, poštovních známek z roku 1941, byla nalepena již na poště a pohlednice byla prodána spolu s ní.

Toto dodatečné frankování bylo rovněž opatřeno výše popsaným přetiskem.

Beleg 2

Znehodnocení bylo provedeno upraveným místním razítkem s datem "-7.XII.1944" v datovém můstku, gumovým místním razítkem "MUKAČEVO" a cenzurním razítkem ("Provereno" v azbuce) v černomodré barvě.

Máte nějaké připomínky nebo dotazy? Pak neváhejte a napište (česky/slovensky) správci webu.

 

Pokud není uvedeno jinak, všechny představené celistvosti byly v době zveřejnění v držení člena ArGe.